โคมติดผนัง,L&E #WSG16-091/E14x1 01-02737 โคมติดผนัง ยี่ห้อ L&E รุ่นCylindior
- ใช้หลอดขั้วE14 จำนวน 1 หลอด
- วัสดุ โลหะและแก้ว
- สีดำและทองเหลือง

THB 1,750


Share :
รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
WSG16-091 100x160x440 ดำ/ทอง โลหะและแก้ว

โคมติดผนัง  ยี่ห้อ L&E รุ่นCylindior
-ใช้หลอดขั้วE14 จำนวน 1 หลอด 
-วัสดุ โลหะและแก้ว
-สีดำและทองเหลือง