Grow Light LED Mini Garden Series

 ให้คนรอบข้างได้รู้ ว่าเรารักธรรมชาติ

 

 

หลอดไฟปลูกต้นไม้

Loading...

 

โคมปลูกต้นไม้

Loading...

 

 
 

 

 

คุณสมบัติไฟปลูกต้นไม้

ไฟปลูกต้นไม้จะมีแสงสีแดงและสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นแสงที่พืชสามารถดูดซึมได้ดี และนำมาสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโต

 ให้ค่าไมโคลโมลสูง (ค่าไมโครโมลคือค่าแสงที่ทำให้พืชใช้ในการเจริญเติบโต)

 เป็นมิตรกับดวงตา (Eye Care)