หมวดสินค้า (43 หมวด)
L&E ยกระดับมาตรการ การป้องกัน Covid-19 การขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยให้พนักงานจัดส่งสินค้าใส่ชุด PPE (Personal Protection Equipment) และ Face Shield พร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่รวมถึงให้พนักงาน Download Application 'หมอชนะ' เพื่อให้ผู้รับสินค้ามั่นใจเมื่อรับสินค้า
ลดโหด ลดจริง ขิง Lockdown! ซื้อ 10 ชุด ลดเพิ่มอีก 10%
บ้านนี้มีดาวน์ไลท์
Decorative Customize งานโคมไฟผลิตตามแบบ โดยจำแนก Material ออกเป็น 5 ประเภท (แต่สามารถผสมกันระหว่าง Material ได้)
Metal

Plastic

Wood

Fabric

Crystal

New Light For New Normal