งานโปรเจค
สินค้ามาใหม่
สินค้าโปรโมชั่น
โคมไฟดาวน์ไลท์
หลอดไฟ LED
ไฟปลูกต้นไม้หมวดสินค้า (44 หมวด)
CLEARANCE SALE สูงสุด 70%
ลดแรง! HOT PROMOTION
โคมไฟ แบบ "อัตลักษณ์ไทย” ลดราคาพิเศษ
หลอดไฟ โคมไฟปลูกต้นไม้ ราคาพิเศษ
เสาไฟ Smart Urban Pole เสาไฟอัจฉริยะ
รับส่วนลดสูงสุด 25% และลดเพิ่มอีก 15% ถ้าซื้อ 10 ชิ้น
L&E ยกระดับมาตรการ การป้องกัน Covid-19 การขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยให้พนักงานจัดส่งสินค้าใส่ชุด PPE (Personal Protection Equipment) และ Face Shield พร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่รวมถึงให้พนักงาน Download Application 'หมอชนะ' เพื่อให้ผู้รับสินค้ามั่นใจเมื่อรับสินค้า
Decorative Customize งานโคมไฟผลิตตามแบบ โดยจำแนก Material ออกเป็น 5 ประเภท (แต่สามารถผสมกันระหว่าง Material ได้)
Metal

Plastic

Wood

Fabric

Crystal

New Light For New Normal