การคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า

 

  1. ติดต่อกลับมาที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-248-8133 ต่อ 8633 มือถือ 06-1738-9889
  2. ถ้าสินค้าที่คุณได้รับนั้นมีตำหนิ ผิดรายการ ลูกค้าสามารถร้องขอเพื่อคืนสินค้าให้บริษัทและรับเงินคืนค่าสินค้า
  3. เมื่อซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนหรือเปลี่ยน ยกเว้น เงื่อนไขข้อที่ 2
  4. กระบวนการคืนสินค้าจำเป็นจะต้องให้ลูกค้าจัดส่งสินค้าที่ได้รับกลับคืนบริษัทในสภาพเดิม สมบูรณ์ไม่ แตก หัก เสื่อมสภาพ ช็อต ไหม้ ดัดแปลงหรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ และกล่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนที่ได้รับมาในตอนแรก รวมถึงของขวัญที่ได้ฟรีหรือรายการอื่นใดที่ผู้ขายจัดให้
  5. อธิบายเหตุผลให้กับบริษัท ถ้าเหตุผลของคุณไม่เป็นความจริงหรือไม่เพียงพอ การร้องขอคืนสินค้าหรือสินค้าที่ขอคืนไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องขอของคุณ
  6. ในกรณีการขอคืนสินค้าหรือสินค้าที่ถูกส่งคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขการส่งคืน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของลูกค้า
  7. ถ้ามีการใช้คะแนนเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถขอคืนคะแนนที่ใช้เป็นส่วนลดคืนได้
  8. บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งคืน ในกรณีเงือนไขข้อที่ 2 เท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนตามช่องทางที่ลูกค้าชำระสินค้ามาคืนโดยการโอนเงิน ใช้เวลา 7-10 วันทำการ คืนโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ระยะเวลาการคืนเงินจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ออกบัตร บัตรเครดิตจะประมาณ 7-10 วัน บัตรเดบิตประมาณ 30-45 วัน