ช่องทางการชำระเงิน

 

ชื่อบัญชี บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด มหาชน
ประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา
ธ.กสิกรไทย 018-1-10761-8 พัฒน์พงศ์
ธ.ไทยพาณิชย์ 038-3-08042-8 สยามสแควร์
ธ.กรุงศรีอยุธยา 001-0-18009-9 เพลินจิต
ธ.กรุงเทพ 152-3-10220-8 สยามสแควร์
ธ.กรุงไทย 013-6-10714-1 ศรีอยุธยา
QR Payment (PromptPay)

 

*** หลังจากชำระเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินที่เมนู "แจ้งชำระเงิน" ***