บทความ, Lighting Design, The Lighting Solution Professionals
Posted: November 28, 2023

Project ꓲ CLIX 2714, RAMA2 BKK

Project ꓲ CLIX 2714, RAMA2 BKK

CLIX (คลิกซ์)

คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ใจกลางพระราม 2 ในคอนเซ็ปต์ “Pet Friendly” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยการออกแบบตัวอาคารที่มีความหลากหลายด้านการใช้งานมีพื้นที่เชื่อมต่อภายในและภายนอกเปิดรับลมและแสงธรรมชาติรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในโครงการได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสัตว์เลี้ยงให้บริการ รวมไปถึงร้านนั่งชิลคาเฟ่และร้านอาหาร


ทางบริษัท L&E ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแสงให้กับโครงการ CLIX โดยสามารถแบ่งออกเป็นพื้นที่ทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนสำนักงาน ศูนย์การค้า เปลือกอาคาร (Facade) และภูมิทัศน์ภายนอก (Landscape)


สำนักงาน

นอกจากความสว่างที่เหมาะสมตามที่กฏหมายกำหนดแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ความสม่ำเสมอของแสง หากแสงมีลักษณะเป็นจ้ำหรือมี Contrast เยอะ จะส่งผลให้เกิดอาการล้าทางสายตาได้
เหล่า Designer ของ L&E ได้มองว่าโคมไฟถือเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งได้เช่นกัน จึงได้มีการเลือกสรรรูปทรงของโคมไฟและจัดวางตำแหน่งอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับบรรยากาศและอารมณ์ที่ผู้ออกแบบภายในได้วาดไว้
 
 

ศูนย์การค้า

นอกจากที่จะออกแบบแสงแนวระนาบให้สว่างโดดเด่นแล้ว เรายังคำนึงถึงความสว่างบนผนัง ที่จะทำให้ดึงดูดและเชื้อเชิญลูกค้า ทำให้เกิดบรรยากาศให้น่าเดิน และใช้แสงแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของพื้นที่
เทคนิคการเลือกใช้โคมในพื้นที่นี้นอกจากรูปทรงที่สวยงามแล้ว ยังต้องเป็นโคมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อจะช่วยลดจำนวนโคมให้น้อยลง ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้
 

เปลือกอาคาร (FACADE)

ออกแบบแสงโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรม และภาพรวมของอาคาร โดยใช้แสงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้อาคารมีความโดดเด่น มีมิติ ต่อเนื่องทั้งแนวตั้งและแนวนอน ขับเน้นความสวยงามสร้างอัตลักษณ์ให้แก่อาคาร
 

ภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร (LANDSCAPE)

Lighting Designer ของเราใช้เทคนิคการออกแบบแสงที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าใช้งาน รู้สึกปลอดภัยในเวลากลางคืน โดยการเลือกวางตำแหน่งโคมไฟ ให้แสงที่ออกมามี pattern ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ยังมีการคำนึงถึงความสว่างอย่างเหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานอีกด้วย
 
Lighting Designer กล่าวสรุปแนวความคิดทิ้งท้ายไว้ว่า “อาคารที่มีความหลากหลายด้านการใช้งานและมีพื้นที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งภายในและภายนอกอย่างโครงการ Clix 2714 การออกแบบแสง จะต้องคุมภาพรวมของโครงการให้มี Mood&Toneเดียวกัน เพื่อสร้างความสมดุลของแสงโดยอาศัยการวิเคราะห์มุมมองรอบด้านอย่างพิถีพิถัน ให้แสงมีความกลมกลืน ความต่อเนื่องและเป็นเรื่องราวเดียวกันตลอดทั้งพื้นที่ ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของอาคารก็ตาม”
 
Project ꓲ CLIX 2714, RAMA2 BKK
Owner ꓲ บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด
Lighting Design & Supply ꓲ Lighting and Equipment Public Company Limited (L&E)
← Previous Next →