โคมฆ่าเชื้อในอากาศ UR-GUV

นวัตกรรมการจำกัดเชื้อที่ปลอดภัยที่สุดสามารถเปิดใช้ได้ในขณะที่อยู่ในห้องไม่มีสารหรือรังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์สามารถกำจัดเชื้อโรคสายพันธุ์ต่างๆได้อย่างล้ำลึกรวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99% โดยไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายไว้ในอากาศ


FAR UV-C 222 nm

รูปทรงสี่เหลี่ยมดีไซน์มินิมอลสำหรับติดตั้งบนเพดานประสิทธิภาพการกระจายรังสีฆ่าเชื้อครอบคลุมพื้นที่กว่า 28 ตารางเมตรรังสี UV-C 222 nm สามารถฆ่าเชื้อได้จริงโดยไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อผิวหนังหรือดวงตาประตูฆ่าเชื้อ UV-C 222 nm

แค่เดินผ่านเชื้อก็ตายภายใน 10 วิ ด้วยรังสี UV-C 222 nm ซึ่งเป็นรังสีประเภทเดียวกับที่แพทย์ใช้ในห้องผ่าตัดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคโดยไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายไว้บนเสื้อผ้าหรือผิวหนังหลังจากเดินผ่าน


 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูล อ่านเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

Q&A

 1. รังสี UV-C 222 nm ในโคมฆ่าเชื้อไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หรือก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังจริงหรือไม่?
  ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) , NIOSH มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา) , ASHRAE(มาตรฐานงานระบบวิศวกรรม) สามารถกำจัดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์ เพราะใช้ความยาวคลื่นรังสีที่ 222 นาโนเมตร ซึ่งทดสอบแล้วว่าไม่อันตรายต่อผิวหนังและดวงตาที่สำคัญไม่ปล่อยก๊าซโอโซนที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจด้วย
 1. โคมฆ่าเชื้อ UV-C สามารถเปิดใช้งานได้ขณะที่มีคนอยู่จริงหรือไม่?
  ระบบการทำงานของโคมฆ่าเชื้อเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะของผลิตภัณฑ์ระบบการทำงานโดยรังสี uvc จะฉายขึ้นเพดานด้านบนฆ่าเชื้อโรคในอากาศที่หมุนเวียนขึ้นมา โดยระยะการติดตั้งที่เหมาะสม คือ 2.4m. จากพื้น ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยสามารถเปิดใช้งานได้ในขณะที่มีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่
 1. สามารถกำจัดเชื้อโอไมครอนได้จริงหรือไม่?
  จากผลการวิจัยพบว่าแสง UV-C มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสโอไมครอนได้ 99% บนพื้นผิวโดยใช้เวลา 6 วินาทีในการกำจัดเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะการติดตั้งที่เหมาะสมโดยตัวโคมจะครอบคลุมพื้นที่การฆ่าเชื้อ 20 ตารางเมตรจากตัวโคม
 1. ควรเปิดใช้งานโคมฆ่าเชื้อได้นานเท่าไหร่ จึงจะสามารถกำจัดฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ?
  แสง UV-C ในโคมฆ่าเชื้อผ่านการทดสอบสามารถกำจัดเชื้อในอากาศได้ภายใน 30 วินาที ซึ่งระยะเวลาการใช้งานติดต่อกันที่เหมาะสมกับตัวโคมอยู่ที่ 8 ชั่วโมง/วัน (กินไฟเพียง 2.4 บาท/วัน)
 1. รังสี UV-C ในโคมฆ่าเชื้อปล่อยก๊าซโอโซนหรือสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจหรือไม่?
  ด้วยนวัตกรรมหลอด UV-C ในโคมฆ่าเชื้อของ L&E ใช้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยที่แม่นยำ ผ่านการทดสอบสามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆในอากาศได้โดยไม่ปล่อยแก๊สโอโซนหรือสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์