picture

“โคมไฟฆ่าเชื้อในอากาศ” เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร ตอบโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งานครอบคลุมพื้นที่การฆ่าเชื้อ 20 ตารางเมตร มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโอไมครอนและเชื้อแบคทีเรียภายในอากาศได้มากกว่า 99% โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างภายในอากาศ ซึ่งผ่านการทดสอบสามารถเปิดใช้งานได้แม้มีคนอยู่ภายในห้อง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

 • ประหยัดไฟ เฉลี่ย กินไฟเพียง 2.4 บาท/วัน (เปิดใช้งาน 8 ชั่วโมง) ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน จาก CIE, DIN และ IESNA
 • ตัวอย่างสถานที่เหมาะสำหรับการติดตั้งโคมไฟฆ่าเชื้อในอากาศ เช่น ออฟฟิศ/สำนักงาน, ร้านอาหาร, ฟิตเนส, ร้านขายยา, โรงพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกรักษาสัตว์, คลินิกทันตกรรม, คลีนิคเสริมความงาม

ราคาพิเศษ 4,129.- (ราคาพร้อมหลอดไฟ UV-C 2 หลอด)
จากราคาปกติ 5,900.-

 

“โคมฆ่าเชื้อในอากาศ FAR UV-C 222 nm” ตอบโจทย์การฆ่าเชื้อสำหรับภายในอาคารหรือพื้นที่ห้องปิดด้วยตัวโคมทรงสี่เหลี่ยมที่ออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนเพดาน ทำให้ประสิทธิภาพการกระจายตัวของคลื่นแสงกว้างมากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่การฆ่าเชื้อ 28 ตารางเมตร

ซึ่งแสง UV-C 222 nm ได้รับการรับรองว่าสามารถกำจัดเชื้อโอไมครอนและเชื้อแบคทีเรียภายในอากาศได้มากกว่า 99%โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ผ่านการทดสอบสามารถเปิดใช้งานได้แม้ในขณะที่มีคนอยู่ภายในห้อง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อผิวหนังหรือดวงตา

 • ขนาด: 240x240x75mm
 • สถานที่เหมาะสำหรับการติดตั้งโคมฆ่าเชื้อในอากาศ FAR UV-C 222 nm เช่น ออฟฟิศ/สำนักงาน, ร้านอาหาร, ฟิตเนส, ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, คลินิกต่างๆ หรือพื้นที่ห้องปิด
Google Facebook picture

 

Google Facebook picture

ให้การฆ่าเชื้อเป็นเรื่องง่ายภายใน 10 วิ! กับ “ประตูฆ่าเชื้อ UV-C 222 nm” นวัตกรรมการกำจัดเชื้อด้วยรังสี UV-C 222 nm ที่ผ่านการทดสอบสามารถเปิดใช้ได้กับมนุษย์โดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือดวงตาและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้จริงภายใน 10 วินาที

ซึ่งคลื่นแสง UV-C 222 nm จากประตุฆ่าเชื้อเป็นแสงประเภทเดียวกับที่แพทย์ใช้ในการผ่าตัดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค โดยปราศจากโอโซนหรือสารตกค้างภายในอากาศภายหลังการฆ่าเชื้อ

 • ขนาด: 150x1200x2160mm

 

 

Q&A

 1. รังสี UV-C 222 ในโคมฆ่าเชื้อไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หรือก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังจริงหรือไม่?
  ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) , NIOSH มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา) , ASHRAE(มาตรฐานงานระบบวิศวกรรม) สามารถกำจัดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์ เพราะใช้ความยาวคลื่นรังสีที่ 222 นาโนเมตร ซึ่งทดสอบแล้วว่าไม่อันตรายต่อผิวหนังและดวงตาที่สำคัญไม่ปล่อยก๊าซโอโซนที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจด้วย
 1. โคมฆ่าเชื้อ UV-C สามารถเปิดใช้งานได้ขณะที่มีคนอยู่จริงหรือไม่?
  ระบบการทำงานของโคมฆ่าเชื้อเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะของผลิตภัณฑ์ระบบการทำงานโดยรังสี uvc จะฉายขึ้นเพดานด้านบนฆ่าเชื้อโรคในอากาศที่หมุนเวียนขึ้นมา โดยระยะการติดตั้งที่เหมาะสม คือ 2.4m. จากพื้น ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยสามารถเปิดใช้งานได้ในขณะที่มีคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่
 1. สามารถกำจัดเชื้อโอไมครอนได้จริงหรือไม่?
  จากผลการวิจัยพบว่าแสง UV-C มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสโอไมครอนได้ 99% บนพื้นผิวโดยใช้เวลา 6 วินาทีในการกำจัดเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะการติดตั้งที่เหมาะสมโดยตัวโคมจะครอบคลุมพื้นที่การฆ่าเชื้อ 20 ตารางเมตรจากตัวโคม
 1. ควรเปิดใช้งานโคมฆ่าเชื้อได้นานเท่าไหร่ จึงจะสามารถกำจัดฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ?
  แสง UV-C ในโคมฆ่าเชื้อผ่านการทดสอบสามารถกำจัดเชื้อในอากาศได้ภายใน 30 วินาที ซึ่งระยะเวลาการใช้งานติดต่อกันที่เหมาะสมกับตัวโคมอยู่ที่ 8 ชั่วโมง/วัน (กินไฟเพียง 2.4 บาท/วัน)
 1. รังสี UV-C ในโคมฆ่าเชื้อปล่อยก๊าซโอโซนหรือสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจหรือไม่?
  ด้วยนวัตกรรมหลอด UV-C ในโคมฆ่าเชื้อของ L&E ใช้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยที่แม่นยำ ผ่านการทดสอบสามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆในอากาศได้โดยไม่ปล่อยแก๊สโอโซนหรือสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์